ข้อมูลสถานศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลบุคลากร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  งานบริการห้องสมุด
  เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
  งานช่างครุภัณฑ์
 
 
ลิงค์ภายใน
 
ลิงค์ภายนอก
 
สถิติการใช้งาน
วันนี้ 190
เมื่อวานนี้ 350
เดือนนี้ 8227
เดือนที่แล้ว 9720
ทั้งหมด 861027
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารฝ่ายนโยบายและแผน
 
เลขที่ วันที่ เรื่อง งานที่รับผิดชอบ
1 4 ตุลาคม 59 การประมาณโครงการ นโยบายและแผน
2 5 ตุลาคม 59 Project 02 วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย 2559  
3 5 ตุลาคม 59 Project 01 ต้นแบบโครงการ อบรม STEAM ฉบับ  
4 6 ตุลาคม 59 Project 02 การประมาณโครงการ  
5 15 กุมภาพันธ์ 60 การวิจัยประเมินโครงการปีงบ 59 ฉบับ 14 กพ 60  
6 21 กันยายน 60 แบบรายรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ  
7 16 ตุลาคม 60 การจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ปี2561  
    -01 ใบความรู้ที่ 01 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร  
    -02 ใบความรู้ที่ 02 บริบทที่เกี่ยวข้อง  
    -03 ใบงานที่ 01.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
    -04 ใบงานที่ 01.2 TOWS Matrix บึงมะลูวิทยา  
    -05 ใบงานที่ 2.1 SWOT-BLW 2561  
    -06 ใบงานที่ 2.2 การกำหนดวิสัยทัศน์  
   

-07 ใบความรู้ที่ 03 ตารางสังเคราะห์โครงการกับมาตรฐานและยุทธศาสตร์

 
    -08 ใบงานที่ 03 เสนอกิจกรรมและโครงการ  
    -09 ใบความรู้ที่ 04 ตัวอย่างโครงการของฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฉบับปรับปรุง  
    -10 ใบความรู้ที่ 04 Project 01 ต้นแบบโครงการรวม  
    -11.1 ใบความรู้ที่ 04 Project 02 ต้นแบบกิจกรรมในโครงการ อบรม STEAM  
    -11.2 ใบความรู้ที่ 04 Project 03 การประมาณการ กิจกรรม-โครงกา  
    -12 ตัวอย่างแบบรายรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ ปรับปรุง  
8 17 ตุลาคม 60 ต้นแบบการวิจัยประเมินโครงการ PLC 2560++  
    การวิจัยประเมินโครงการปีงบ 59 ฉบับ 14 กพ 60  
9 7 พฤศจิกายน 60 ตัวอย่างแบบรายรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ  
10 10 กรกฎาคม 61 .กำหนดการกำแพงเพชร ตัวจริง 61แก้ไขล่าสุด  
   

ประกาศการใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมาย ปี 2560

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์

 

 

 
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
สุดยอดนักอ่านระดับประเทศ
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
ประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
รางวัลเหรียญทองอันดับ 1
โรงเรียนขนาดใหญ่
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
และรองชนะเลิศอันดับ 1
ประกวดสื่อ E-Learning
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนขนาดใหญ่
การพัฒนาผลสอบ O-NET
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
รางวัลอื่น ๆ
 
ชุดการเรียนรู้วิชาชชีววิทยา (ว30245)
   
   
   
   
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
175 หมู่ 1 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ 0-4592-4657 โทรสาร 0-4592-4656