ข้อมูลสถานศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลบุคลากร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  งานบริการห้องสมุด
  เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
  งานช่างครุภัณฑ์
 
 
ลิงค์ภายใน
 
ลิงค์ภายนอก
 
สถิติการใช้งาน
วันนี้ 379
เมื่อวานนี้ 239
เดือนนี้ 6341
เดือนที่แล้ว 7302
ทั้งหมด 839307
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารฝ่ายบริหารวิชาการ
 
เลขที่ วันที่ เรื่อง งานที่รับผิดชอบ
9 1 ก.พ. 2562 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อโปรแกรมนำเสนอ
Power Point
คุณครูธัมมาภรณ์ จูมสิมมา
10 1 ก.พ. 2562 รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสาคัญ คุณครูสมจิตร บัวแก้ว
11 1 ก.พ. 2562 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ คุณครูสวรรค์ ประชัน
12 1 ก.พ. 2562 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาจีนคำง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยใช้บัตรคำ คุณครูนิภาพรรณ โสพัฒน์
13 1 ก.พ. 2562 การใช้เกมคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้เมาส์ คุณครูนิพา แสงกล้า
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
สุดยอดนักอ่านระดับประเทศ
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
ประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
รางวัลเหรียญทองอันดับ 1
โรงเรียนขนาดใหญ่
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
และรองชนะเลิศอันดับ 1
ประกวดสื่อ E-Learning
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนขนาดใหญ่
การพัฒนาผลสอบ O-NET
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
รางวัลอื่น ๆ
 
ชุดการเรียนรู้วิชาชชีววิทยา (ว30245)
   
   
   
   
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
175 หมู่ 1 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ 0-4592-4657 โทรสาร 0-4592-4656