ข้อมูลสถานศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลบุคลากร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  งานบริการห้องสมุด
  เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
  งานช่างครุภัณฑ์
 
 
ลิงค์ภายใน
 
ลิงค์ภายนอก
 
สถิติการใช้งาน
วันนี้ 126
เมื่อวานนี้ 138
เดือนนี้ 3440
เดือนที่แล้ว 7081
ทั้งหมด 811677
 
ประชาสัมพันธ์
   
   

วันที่ 2 ธันวาคม 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนเพื่อการศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษาและสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 25 พฤศจิกายน 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี (ราชสดุดีลูกเสือ) ประจำปี 2559

   

วันที่ 22 พฤศจิกายน 59 ครูนงลักษณ์ สุวรรณเทนและครูธีรวัฒน์ อุ่นทรัพย์ ได้รับการประเมินด้านที่ 1และ2 เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี

   

วันที่ 21 พฤศจิกายน 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้เป็นศูนย์สอบนักธรรม ชั้นตรี ชั้นโทและชั้นเอก ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 17 พฤศจิกายน 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับ การสอบ Entrance 4.0

   

วันที่ 10 พฤศจิกายน 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา ได้ศึกษาดูงานโครงการ บ.ล.ว.สานฝัน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครผู้ฝึกสอนูและนักเรียน ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.28

   

วันที่ 8 พฤศจิกายน 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้ต้อนรับคุณครูท่านใหม่ เข้ามาร่วมขับเคลื่อนและเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาลูกๆ นักเรียน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้รับความอนุเคราะห์จาก สภ.บึงมะลู มาให้ความรู้เรื่องของกฎหมาย การขับขี่รถจักรยายนต์

   

วันที่ 1 พฤศจิกายน 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดพิธี ลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 26 ตุลาคม 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้เข้าร่วม ลงนามถวายความอาลัยและยืนแปลฮักษร ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้าเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

   

วันที่ 23 ตุลาคม 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ ประจำปี 2559

วันที่ 26 กันยายน 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดการติว GAT ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559

   

วันที่ 26 กันยายน 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดการโครงการ การศึกษาทางเลือก โครงการ บลว.สานฝัน ปีการศึกษา 2559

วันที่ 20 กันยายน 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้รับการประเมินนิเทศกำกับติดตามตรวจสอบและประเมิน ผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา จาก สพม.28 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

   

วันที่ 20 กันยายน 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันเยาวชน ประจำปี 2559 ให้กับลูกๆ นักเรียนทุกๆคน

วันที่ 19 กันยายน 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา โดยผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบป้ายเขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้กับชั้นเรียนที่เขตพื้นที่รับผิดชอบสะอาดที่สุด

   

วันที่ 12 กันยายน 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดกิจกรรมการอบรมนักเรียนแกนนำ YC

วันที่ 9 -10 กันยายน 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดค่ายพุทธบุตรให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559

   

วันที่ 5 กันยายน 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลง "เวทีคนเด่น คนดัง"

วันที่ 3 กันยายน 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาจีน ขั้นเบื้องต้นให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

   

วันที่ 2 กันยายน 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2559

วันที่ 26 สิงหาคม 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลูจัดกิจกรรม โครงการปลูกต้นไม้ ถวายแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2559

   

วันที่ 27 สิงหาคม 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 23 สิงหาคม 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้มีการจัดการประชุมเพื่อรับการประเมินจาก สพม.28 ภาคเรียนที่ 1/2559

   

วันที่ 11 สิงหาคม 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

วันที่ 8-10 สิงหาคม 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2559

   
   

วันที่ 6 กรกฎาคม 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรป้องกันการเกิดอัคคีภัย และร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู

วันที่ 6 กรกฎาคม 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดกิจกรรมทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2559

   

วันที่ 27 มิถุนายน 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 24 มิถุนายน 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่และวันต่อต้าน ยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2559

   

วันที่ 22 มิถุนายน 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดพิธีมอบรางวัลให้กับห้องเรียนที่ชนะเลิศในการประกวดพานไหว้ครู เนื่องในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

วันที่ 17 มิถุนายน 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดงานเลี้ยงรับเลี้ยงส่งบุคลากร และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

   

วันที่ 16 มิถุนายน 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดกิจกรรมการไหว้ครู "น้อมจิตวันทา บูชาพระคุณครู" ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 11 มิถุนายน 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

   

วันที่ 3 มิถุนายน 59 คุณครูโสทิน สุธรรม ได้กล่าวลานักเรียนที่หน้าเสาธง เนื่องในโอกาสได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครู ที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 25 พฤษภาคม 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ คัดแยกขยะและต่อต้านยาเสพติด

   

วันที่ 7 พฤษภาคม 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดการสอบโครงการ บ.ล.ว. สานฝัน ประจำเดือน พฤษภาคม 59

วันที่ 5-6 พฤษภาคม 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศและจัดค่ายพุทธบุตร ของนักเรียนชั้น ม.1และม.4

   

วันที่ 3 พฤษภาคม 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้เข้าร่วมรับฟังนโยบาย จาก ผอ.สพม.28

วันที่ 27-29 เมษายน 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ SWOT Analysis เตรียมความพร้อมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้่และการศึกษาเพื่อมีงานทำ

วันที่ 1 เมษายน 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดกิจกรรมมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1และระดับ ชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 31 มีนาคม 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินนิเทศติดตามและตรวจสอบภายใน

   

วันที่ 31 มีนาคม 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้ให้นักเรียนที่จบ ปีการศึกษา 2558 มารับวุฒิบัตรการศึกษา

วันที่ 25 มีนาคม 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเปลี่ยบเทียบ ณ จังหวัดระยอง

   

วันที่ 11 มีนาคม 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 3 มีนาคม 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้มอบเกียรติบัตรให้กับสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

   

วันที่ 2 มีนาคม 59 คณะคุณครูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้ร่วมกันจัดทำ AAR

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้รับการประเมินนิเทศติดตามตรวจสอบ จาก สพม.28

   

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 59 คุณครูกวี ซุยทอง กล่าวลานักเรียน เนื่องในโอกาสได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครูที่โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 59 นายอุดม ดำริห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้มอบเกียรติบัตรให้กับครูดีเด่น ปีการศึกษา 2558

   

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา จากจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าศึกษาดูงานโครงการ บ.ล.ว.สานฝัน

วันที่ 29-31 มกราคม 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ณ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

   

วันที่ 25-30 มกราคม 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดกิจกรรมการติวเข้ม เพิ่มคะแนน พิชิต O-NET

วันที่ 27 มกราคม 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดงานเลี้ยงรับเลี้ยงส่ง คณะผู้บริหารและคณะครู

   

วันที่ 27 มกราคม 59 บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนใน โรงเรียนบึงมะลูวิทยา

วันที่ 22-23 มกราคม 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดกิจกรรม ค่ายดาราศาสตร์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

   

วันที่ 13 มกราคม 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ (การดำรงชีพแบบชาวป่า)

วันที่ 12 มกราคม 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้ต้อนรับ นายทิพย์มงคล สอนอาจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา

   

วันที่ 12 มกราคม 59 คุณครูณฐิณีพร กนกชูสิทธิ์พงษ์ กล่าวลานักเรียนที่หน้าเสาธง เพื่อที่จะเดินทางย้ายไปที่จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 8 มกราคม 59 นายอุดม ดำริห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้อ่านสารวันเด็ก ปี 59

   

วันที่ 8 มกราคม 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 59

วันที่ 8 มกราคม 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 59

   

วันที่ 26 ธันวาคม 58 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2/2558

วันที่ 25 ธันวาคม 58 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาศและเฉลิมฉลองเข้าสู่ประชาคม อาเชียน ประจำปีการศึกษา 2558

   

วันที่ 23 ธันวาคม 58 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดงานเลี้ยงรับเลี้ยงส่งบุคลากร

วันที่ 13 ธันวาคม 58 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ ฯ

   

วันที่ 5 ธันวาคม 58 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558

วันที่ 13 ธันวาคม 58 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ ฯ

   

วันที่ 27 พฤศจิกายน 58 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 26 พฤศจิกายน 58 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

   

วันที่ 5 กันยายน 58 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ร่วมทำบุญสังฆทาน ตั้งโรงทาน ณ วัดใหม่บึงมะลู

วันที่ 17 สิงหาคม 58 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สุ่มตรวจสารเสพติดนักเรียน

   

วันที่ 14 สิงหาคม 58 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา รับการอบรมจากบริษัทบางกอกซอฟแวร์

วันที่ 14 สิงหาคม 58 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดงานเลี้ยงส่งครูย้าย

   

วันที่ 14 สิงหาคม 58 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

วันที่ 11 สิงหาคม 58 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้รับการติดตามการโค้ชชิ่งจากมหาวิทยาลัย ศรีนครินวิโรฒ

   

วันที่ 6 สิงหาคม 58 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้ร่วมปั่นจักรยาน “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่กับองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู

วันที่ 6 สิงหาคม 58 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีความ บกพร่องในการเรียนรู้

   

วันที่ 5 สิงหาคม 58 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี2558

วันที่ 26 มิถุนายน 58 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี2558

   

วันที่ 26 มิถุนายน 58 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดกิจกรรมอ่่านสาร วันต่อต้านยาเสพติด 2558

วันที่ 11 มิถุนายน 58 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2558

   

วันที่ 20 มกราคม 59 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้ต้อนรับ คุณครูมาลินี แก้วยงค์ คุณครูแนะแนวคนใหม่

วันที่ 13 มกราคม 58 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้รับการนิเทศภายในจากสหวิทยาเขต พระวิหาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

   

วันที่ 9-10 มกราคม 58 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมปรับเปลี่ยน พฤติกรรมที่หน่วยเฉพาะกิจทหารพราน 23

วันที่ 1-2 มกราคม 58 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดงานผ้าป่าเพื่อการศึกษา 30 ปี บึงมะลูวิทยา

   

วันที่ 17-18 ธันวาคม 57 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดการสอบ Pre O-Net ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 17 ธันวาคม 57 โรงเรียนบึงมะลูวิทยาได้มีการ มอบเกียรติบัตรให้กับครู และนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรม 2557จังหวัดสกลนคร

   
   

วันที่ 13 ธันวาคม 57 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 7 ธันวาคม 57จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน สู่อุทยานแห่งชาติ เขาพระวิหารครั้งที่ 18

   

วันที่ 5 ธันวาคม 57 โรงเรียนบึงมะลูวิทยาร่วม กับองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557

วันที่ 29 พฤศจิกายน 57 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557

   

วันที่ 14 พฤศจิกายน 57 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดงานเลี้ยงรับเลี้ยงส่งท่านผู้อำนวยการ โรงเรียน คือ เลี้ยงรับท่านผู้อำนวยการอุดม ดำริห์และเลี้ยงส่งท่านผู้อำนวยการสิทธิสมุทร เพ็งชัย

วันที่ 8-9 ตุลาคม 2557 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดอบรม เชิงปฏิบัติการการทำวิจัยในชั้นเรียน

   

วันที่ 4 ตุลาคม 57 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดสอบนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ บลว. สานฝัน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2557

วันที่ 3 ตุลาคม 2557 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม มาศึกษาดูงานเพื่อเตรียมรับการประเมิน สมศ รอบ 3

   

วันที่ 28-29 กันยายน 2557 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้มีการประชุมการจัดทำแผนปฎิบัติการ ปี 2558 ณ วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 26 กันยายน 2557 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดงานทำบุญตักบาตรฉลอง พระพุทธรูปองค์ใหม่

   

วันที่ 8 กันยายน 2557 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้รับการประเมินผลการจัดการศึกษา จาก สพม.28 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการแข่งขัน แอดไวซ์ ร้อง เล่น เต้น เซิ้ง

   

วันที่ 24-26 สิงหาคม 57 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตรให้กับนักเรียนชั้น ม.2และ ม.3 ประจำปี พ.ศ.2557

วันที่ 21 สิงหาคม 57 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ประจำปี พ.ศ.2557

   

วันที่ 21 สิงหาคม 57 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา บรรยายโครงการ บ.ล.ว.สานฝัน ณ สพป.อำนาจเจริญ

วันที่ 18 สิงหาคม 57 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2557

   

วันที่ 14-15 สิงหาคม 57 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ประจำปี พ.ศ.2557

วันที่ 8 สิงหาคม 57 โรงเรียนบึงมะลูวิทยาได้จัดกิจกรรม สัปดาห์อาเซียน ประจำปี พ.ศ.2557

   

วันที่ 8 ส.ค. 57 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและมอบ เกียรติบัตรยกย่องแม่ดีเป็นศรีแก่ชาตี ผู้เป็นแบบอย่างในการอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนด

วันที่ 2 ส.ค. 57 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดสอบนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ บลว. สานฝัน ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557

   

วันที่ 29 ก.ค. 57 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2557

วันที่17 ก.ค. 57 นายสิทธิสมุทร เพ็งชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบรางวัล และเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬา สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557

   

วันที่ 16 ก.ค. 57 สหวิทยาเขตพระวิหาร นิเทศติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน การปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552

วันที่ 4-5 ก.ค.. 57 โรงเรียนบึงมะลูวิทยาจัดกิจกรรมค่าย ภาษาอังกฤษ English Camp ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

   

วันที่ 1 ก.ค.. 57 โรงเรียนบึงมะลูวิทยาจัดกิจกรรมสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 25-27 มิ.ย. 57 ค่ายเยาวชนการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ณ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

   
วันที่ 12 มิ.ย. 57 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 4 มิ.ย. 57 นายฤทธา นันทพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 28 ติดตามการดำเนินกิจกรรมภาษาสู่อาเซียน

   
วันที่ 16 พ.ค. 57 คณะครูโรงเรียน กระแชงวิทยา ได้เข้าศึกษาดูงาน โครงการ บลว.สานฝัน
วันที่ 12 พ.ค. 57 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยแบ่งกลุ่มนักเรียน ชั้น ม.1, 3, 5 ไปที่วัดใหม่บึงมะลู ส่วนชั้น ม.2, 4, 6 ไปที่วัดบ้านบึงมะลู
   
วันที่ 9 พ.ค. 57 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้มอบเครื่องแบบนักเรียน ให้กับนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4
วันที่ 8 พ.ค. 57 คณะครูโรงเรียน จตุรภูมิพิทยาคาร ได้เข้าศึกษาดูงาน ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน โรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งโรงเรียนบึงมะลูวิทยา มีผลการประเมิน เป็นอันดับ 1 ของโรงเรียนขนาดใหญ่ ถึง 3 ภาคเรียนติดต่อกัน
   
วันที่ 7 - 9 พ.ค. 57 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาชีวิต สร้างศิษย์ บลว. สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
วันที่ 7 - 9 พ.ค. 57 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าเรียน
   
วันที่ 7 พ.ค. 57 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดสอบนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เพื่อแยกห้องเรียน
วันที่ 6 พ.ค. 57 คณะครูโรงเรียน วรคุณอุปถัมภ์ ได้เข้าศึกษาดูงาน โครงการ บลว.สานฝัน
   

วันที่ 18 มีนาคม. 57 โรงเรียนบึงมะลูวิทยาได้จัดกิจกรรม ประชุมภาคี 4 ฝ่าย

วันที่ 28 ก.พ. 57 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดสอบ LAS สำหรับนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.5
   
วันที่ 21 - 23 ก.พ. 57 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดกิจกรรม ทัศนศึกษา ณ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งจัดให้ สำหรับนักเรียนที่เรียนดี นักเรียนที่สร้าง ชื่อเสียงให้กับโรงเรียน นักเรียนที่มีจิตอาสา
วันที่ 8 - 9 ก.พ. 57 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดกิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ณ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
   
วันที่ 17 ม.ค. 57 บุคลากร โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้เดินทางไป ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิตร
วันที่ 13 - 15 ม.ค. 57 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา รับการประเมิน คุณภาพภายนอก จาก สมศ.
   
วันที่ 6 ม.ค. 57 จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
วันที่ 4 ม.ค. 57 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดสอบนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ บลว. สานฝัน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่ช่วยให้นักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน สามารถจบการศึกษาได้
   
วันที่ 23 ธ.ค. 56 จัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โดยในรอบนี้มีนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 เข้าร่วม
วันที่ 21 ธ.ค. 56 ด.ช.รัฐพงษ์ ร่มโพธิ์ศรี ได้รับรางวัลคนค้นคนอะวอด สาขาเยาวชนต้นแบบ จากรายการคนค้นคน ช่อง 9
   
วันที่ 16 ธ.ค. 56 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
เมื้่อวันที่ 13 ธ.ค. 56 นักเรียนโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรม VStar ณ วัดธรรมกาย
   
วันที่ 5 ธ.ค. 56 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยมีหน่วยงานใกล้เคียง เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย
วันที่ 3 ธ.ค. 56 โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ได้ออกพื้นที่รับบริจาคโลหิต ที่โรงเรียนบึงมะลูวิทยา โดยมีคณะครูและนักเรียน ได้ร่วมบริจาค
   
นักเรียนคนเก่งของเรา
เด็กชายรัฐพล ร่มโพธิ์ศรี นักเรียนชั้น ม.3/4 ได้รับคัดเลือกเป็น "เยาวชนดีเด่น ธนาคารออมสิน"
ในวันที่ 29 พ.ย. 56 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียนต่างๆ ได้เข้ามาศึกษาดูงาน
   
นักเรียนคนเก่งของเรา
เด็กชายรัฐพล ร่มโพธิ์ศรี นักเรียนชั้น ม.3/4 ได้รับรางวัล "เยาวชนต้นแบบ รายการคนค้นคน" โดยรายการ คนค้นคน สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท.
ในวันที่ 30 ต.ค. 56 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดกิจกรรม การอบรมนักเรียนแกนนำ เพื่อนโรงเรียนสีขาว
ดูรูปกิจกรรมทั้งหมด
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
เลขที่ วันที่ เรื่อง งานที่รับผิดชอบ
- 26 ส.ค. 57 ตารางสอนภาคเรียนที่2/2557 บริหารวิชาการ
- - ตารางเรียนภาคเรียนที่2/2557 บริหารวิชาการ
- - คำสั่งแม่บทโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ปี 2557 บริหารทั่วไป
- - ตารางสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บริหารวิชาการ
- - ตารางสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 บริหารวิชาการ
- - ตารางสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บริหารวิชาการ
- - ตารางสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 บริหารวิชาการ
- - ตารางสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 บริหารวิชาการ
- - ตารางสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บริหารวิชาการ
- - ข้อมูลห้องสอบภาคเรียนที่ 2/2556 บริหารวิชาการ
- - คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมาย ให้ข้าราชการครู และลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2556 บริหารวิชาการ
- - ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว กิจการนักเรียน
- - คู่มือนักเรียน ปี 2557 กิจการนักเรียน
- - SAR54 นโยบายและแผน
- - SAR55 นโยบายและแผน
  - SAR56 ฉบับย่อ นโยบายและแผน
- - กำหนดค่าเป้าหมาย 55 นโยบายและแผน
- - ค่าเป้าหมาย 56 นโยบายและแผน
- - ใช้มาตรฐาน 56 นโยบายและแผน
- - ประกาศใช้มาตรฐาน 55 นโยบายและแผน
- - แผนปฏิบัติการ 55 นโยบายและแผน
- - แผนปฏิบัติการ 56 นโยบายและแผน
- - แผนปฏิบัติการ 57 นโยบายและแผน
- - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะปานกลาง นโยบายและแผน
- - วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ นโยบายและแผน
- - ตัวอย่างสำหรับสถานศึกษา นโยบายและแผน
- - แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน นโยบายและแผน
- - ปย2 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา นโยบายและแผน
    ค่าเป้าหมายและมาตรฐาน ปี 2557 นโยบายและแผน
 
ข่าวการศึกษา
 
ข่าวสารทั่วไป
 
สมุดเยี่ยม แสดงความคิดเห็น
 
ชื่อ - สกุล :
จาก :
ข้อความ :
 
 
ลำดับที่ : 0001
  อยากดูภาพวันวิทยาศาสตร์ครับ  
โดย blw จาก blw เมื่อ 26/8/2556 9:53:27  

ลำดับที่ : 0002
  กระผมขอชื่นชมโครงการ บลว.สานฝัน ที่ทำให้ผู้ที่ขาดโอกาสได้เรียนต่อเพื่อสานฝันของเขาได้เป็นจริงครับ  
โดย นายยุทธชัย เกษมราช จาก โรงเรียนนาจิกพิทยาคม สพม.29 เมื่อ 31/8/2556 17:35:30  

ลำดับที่ : 0003
  ชื่นชมการปรับปรุงเวปไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ รวดเร็วทันการณ์ ดีมากค่ะ จะได้เข้าไปรวบรวมรูปภาพ  
โดย สุวรรณรัตน์ วันเจริญ จาก ครู เมื่อ 24/9/2556 15:52:06  

ลำดับที่ : 0004
  ขอให้ขึนรายละเอียดโครงการ บลว.สานฝัน หลายท่านสอบถามมา รวมทั้งผู้รับผิดชอบที่จะติดต่อได้โดยตรง...ขอบคุณ  
โดย บลว.๑ จาก ไม่ระบุชื่อ เมื่อ 29/10/2556 11:14:29  

ลำดับที่ : 0005
  ครูผู้รับผิดชอบโครงการ บ.ล.ว.สานฝัน คือคุณครูโชคชัย กลมเกลียว ครับ 0821509103 ติดต่อได้สอบถามรายละเอียดได้ครับ ตอนนี้กำลังให้เจ้าหน้าที่ทางเทคนิคกำลังปรับโครงสร้างรายละเอียดขึ้นเว็บครับ กรุณารอสักครู่ครับ จากครูโชคชัย  
โดย นายโชคชัย จาก ไม่ระบุชื่อ เมื่อ 29/10/2556 23:40:12  

ลำดับที่ : 0006
  หนูคิดว่าโรงเรียนบึงมะลูวิทยาเป็นโรงเรียนที่ดีมากมากหนูอยู่ที่นั่นมีแต่ความสุกมากเพราะมีคุณครูที่ปรึกษาเป็นคุณครูศิริพันธ์ พากเพียรที่เปรียบเหมือนแม่ที่หนูรักที่สุดและมีคุณครูวงศ์พันธ์ เวียงนนท์ที่ดีกับหนูมากมากและคุณครูที่ควบคุมวงค์ดุริยางค์เป็นคนได้เป็นคนสอนหนูให้เล่นเครื่องดุริยางค์เช่นสอนเป่าออโต้หนูดีใจมากหนูจะไม่ลืมโรงเรียนบึงมะลูเลย  
โดย อ.ศิริพันธ์ พากเพียร จาก น.ส.อังคาร ใสยา เมื่อ 30/10/2556 14:48:04  

ลำดับที่ : 0007
  ถึงคุณครูธัมภรณ์ ประชัน หนูเคยเป็นนักเรียนที่โรงเรียนบึงมะลูที่ย้ายออกมาเรียนที่จังหวัดเลย  
โดย อังคาร จาก เด็กนครโนนเยาะ เมื่อ 30/10/2556 14:58:28  

ลำดับที่ : 0008
  ปัจจุบันโรงเรียนบึงมะลูวิทยามีการพัฒนาขึ้นมากดีใจด้วยครับ ฝากความคิดถึงและขอบคุณอาจารย์ สิทธิสมุทร และอาจารย์ประยูร น้าพินและน้าดม นักการ ด้วยครับ ที่ท่านยังคงอยู่กับ บลว ตั่งแต่รุ่นบุกเบิกจนปัจจุบันครับ  
โดย ณัฐพล ไสยา จาก ศิษย์เก่า2533 เมื่อ 4/12/2556 16:17:54  

ลำดับที่ : 0009
  เมื่อไรจะมีโครงการคืนสู่เหย้า ศิษบ์เก่า อีก...  
โดย บ.ล.ว. จาก ศิษย์เก่า เมื่อ 22/12/2556 15:11:46  

ลำดับที่ : 0010
  คิดถึงคุณครูทุกคนที่ได้สอนพวกกระผมครับ อาจารย์สวาท ศักดิ์วิจารณ์อาจารย์เถลิง จูมสิมมา อาจารย์คนึงนิจ เดชะคำภู อาจารย์สุรีรัตน์ ศักดิ์วิจารณ์ มีโอกาศจะไปเยี่ยมโรงเรียนครับ  
โดย พรณรงค์ สุฤทธิ์ จาก จากศิษย์เก่า 2544 เพื่อนตั้งฉายา ผมว่า จี่เปิ่ม เมื่อ 6/1/2557 21:58:59  

ลำดับที่ : 0011
  คิดถึงโรงเรียนนะค่ะ คิดถึงคุณครูทุกท่านด้วย โรงเรียนเปลี่ยนไปเยอะมากๆ น้องๆ น่ารักทุกคนเลย เวลาผ่านหน้า รร. ทีไร ทำให้คิดถึงบรรยากาศเก่าๆ ขอบพระคุณคุณครูที่ช่วยสอนในสิ่งที่ดีๆ นะค่ะ  
โดย รัชนีกร เทศน้อย จาก ศิษย์เก่า BLW เมื่อ 17/2/2557 16:08:35  

ลำดับที่ : 0012
  คิดถึงโรงเรียนนะค่ะ คิดถึงคุณครูทุกท่านด้วย โรงเรียนเปลี่ยนไปเยอะมากๆ น้องๆ น่ารักทุกคนเลย เวลาผ่านหน้า รร. ทีไร ทำให้คิดถึงบรรยากาศเก่าๆ ขอบพระคุณคุณครูที่ช่วยสอนในสิ่งที่ดีๆ นะค่ะ  
โดย รัชนีกร เทศน้อย จาก ศิษย์เก่า BLW เมื่อ 17/2/2557 16:09:47  

ลำดับที่ : 0013
  อยากรู้เรื่องผลการเรียนปีนี้ค่ะ ลงหั้ยหน่อยค่ะ  
โดย ธิดารัตน์ แตะต้อง จาก โรงเรียนบึงมะลูวิทยา เมื่อ 14/3/2557 15:06:53  

ลำดับที่ : 0014
  เห็นในเน็ตเขาบอกว่า o-net ส่งคะแนนมาให้ทางโรงเรียนแล้ว อยากทราบคะแนนจังบอกหน่อยน่ะค่ะ อยากรู้มากๆเลยค่ะ  
โดย Krataikaew จาก blw เมื่อ 26/3/2557 15:07:32  

ลำดับที่ : 0015
  จากที่ดิฉันได้ดูรายการคนค้นฅนได้ดูเรื่องราวของน้องท็อป มหาน้อย จึงมีความสนใจที่อยากให้น้องท็อปมาเป็นวิทยากรน้อย ให้ความรู้กับน้องๆที่โรงเรียน แต่ติดต่อไม่ได้เลยค่ะ ขอความประสงค์ถ้าทราบที่อยู่หรือเบอร์โทรของน้องท็อปด้วยนะค่ะ  
โดย สายสุณีย์ จาก ครู เมื่อ 23/4/2557 12:56:57  

ลำดับที่ : 0016
  เมื่อก่อนผมเป็นคนไม่มีการศึกษา(เด็กโง่) และพอได้มาเรียนที่โรงเรียนบึงมะลูวิทยาเหมือนกับสิ่งที่ขาดหายไปก็มาเติมเต็มกับชีวิตผม และเชื่อว่าหลายๆคนต้องการมัน ขอบคุณมากครับ  
โดย somebody จาก ไม่ระบุชื่อ เมื่อ 19/5/2557 19:51:57  

ลำดับที่ : 0017
  หนูรักบึงมะลูค่ะ  
โดย สุพรรษา แสงดี จาก blw เมื่อ 16/7/2557 10:46:56  

ลำดับที่ : 0021
  อยากเข้าค่ายวิทยาศาสตร์  
โดย เด็กหญิง ทองแก้ว บุญสาร จาก ไม่ระบุชื่อ เมื่อ 17/9/2557 13:53:02  

ลำดับที่ : 0022
  รักบึงมะลูวิทยา ค่ะ  
โดย ไม่ระบุชื่อ จาก ไม่ระบุชื่อ เมื่อ 6/12/2557 11:43:27  

ลำดับที่ : 0023
  อยากได้ภาพกีฬาสี ปี2557 ครีบ  
โดย ธีระพงษ์ คามจังหาร จาก บ.ล.ว เมื่อ 7/12/2557 20:54:29  

ลำดับที่ : 0024
  GLOBAL VAPE COMPANY EMAIL LIST OF VAPE SHOPS AND VAPE WHOLESALERS AND E-LIQUID DISTRIBUTORS Global Vape Company Email List of Vape Shops and Vape Wholesalers and E-Liquid Distributors Did you know that there are over 38,000 vape companies around the world that you can contact today? Whether you run an e-liquid line or a vape wholesale business, these vape company emails can help you to reach practically all vape companies with your message. Are you tired from not making enough B2B sales to vape shops and vape wholesalers? Do you find most of your marketing to be unproductive? Do you want to take your vape business to the next level and start exploding your sales? Here is the secret sauce that has helped over 500 e-liquid brands and wholesalers from around the world since 2012! Some ejuice companies have even tried to buy us out because they felt that the accessibility of this list was putting them against a lot of competition from smaller vape companies and e-liquid brands! This hopefully helps to illustrate just how powerful this vape company email list is! HERE IS WHAT THE VAPE COMPANY EMAIL LIST CONTAINS: Vape Shops (brick-and-mortar and online) Vape Wholesalers and distributors E-Liquid Companies Vape Event Organisers Vape magazines Vape reviewers HERE ARE THE WAYS IN WHICH YOU CAN USE THIS VAPE COMPANY EMAIL LIST Promotional messages Introductory emails Guest post outreach for backlink building Much more Buy and learn more at https://bit.ly/2zcDKeX  
โดย Kirby Platz จาก ไม่ระบุชื่อ เมื่อ 19/3/2562 22:57:49  

ลำดับที่ : 0025
  Hey guys I am writing to see if you would like to build some backlinks from my network of over 5,000 vape blogs? As you may be aware, in 2019 SEO, domain authority now plays a very important role and determines how well a website ranks. The best way to build up the domain authority is via niche-related or in our case vape backlinks. You can learn more about my package and place an order here: https://www.fiverr.com/calivapelyfe/create-powerful-vape-blog-backlinks Here are a couple of examples of my vape blogs (I hope you like them!) http://bigskypiesejuice1738.ampedpages.com/5-Easy-Facts-About-Jam-Monster-Described-17899174 http://voopjuiceejuice6260.tinyblogging.com/The-best-Side-of-Jam-Monster-Vape-Juice-16561880 http://emeraldbuddhaejuice7369.thezenweb.com/Helping-The-others-Realize-The-Advantages-Of-Jam-Monster-18451629 http://trippy-treats-ejuice4937.blog5.net/16840753/considerations-to-know-about-jam-monster http://marshmallow-man-e-juice3791.affiliatblogger.com/16667315/jam-monster-vape-juice-no-further-a-mystery http://straightouttacerealeliquid5825.fitnell.com/16703209/everything-about-jam-monster I look forward to working with you! Cheers https://www.fiverr.com/calivapelyfe/create-powerful-vape-blog-backlinks  
โดย Flor Beauregard จาก ไม่ระบุชื่อ เมื่อ 22/3/2562 0:21:54  

ลำดับที่ : 0026
  GLOBAL VAPE SHOP DATABASE AND VAPE STORE EMAIL LIST Do you run an e-liquid company or a vape wholesale or distribution business? Are you tired of hitting the wall with your marketing efforts? Would you like to start exploding your sales with a click of a button? Let us now share with you the secret sauce that has powered some of the biggest e-juice brands from around the world: The Global Vape Shop Email List! Global Vape Shop Database and Vape Store Email List - https://bit.ly/2V3ZKAU WHAT IS THE GLOBAL VAPE SHOP EMAIL LIST AND WHAT DOES IT CONTAIN The Global Vape Shop Email List is an Excel spreadsheet containing vape shop contact details. The spreadsheet comes with many tabs for different countries and each tab contains the vape shop contact details for that respective country. The Global Vape Shop Database contains vape shop names, emails, websites, telephone numbers, locations and store addresses, social media links and much more! Our database has around 15,000 vape shops but this number is approximate because the vape shop numbers fluctuate following updates. Click here to learn more and purchase the database: https://bit.ly/2V3ZKAU  
โดย Eugenia Searle จาก ไม่ระบุชื่อ เมื่อ 22/3/2562 0:29:25  

ลำดับที่ : 0027
  WHAT IS A VAPE PBN BACKLINK, AND HOW CAN IT HELP YOU MARKET YOUR E-CIGARETTE BUSINESS ONLINE? Backlinks are similar to citations found in non-fiction books. They are references to your website, made by other websites that drive traffic to your online content. The more substantive and qualitative backlinks a website has the better search results your site will receive. However, finding reputable backlinks from e-cigarette sites can be very difficult. Without qualitative references by well-respected websites your online business will suffer. Our E-Cigarette Backlink Package contains substantive, reputable backlinks that can help you improve your websites search-ability. MUST WATCH: COMPLETE GUIDE TO VAPE SEO, VAPE MARKETING & VAPE BACKLINKS https://wowitloveithaveit.com/products/extra-powerful-vape-backlinks-for-shops-seo  
โดย Ann Swanston จาก ไม่ระบุชื่อ เมื่อ 22/3/2562 5:41:05  

ลำดับที่ : 0028
  Hello I have written a couple of articles on CBD from multiple angles and would love to contribute these articles to your blog. I have saved the articles on my Google drive which you can access from here: https://drive.google.com/drive/folders/1y96hoCPHfKWh52MtfDoRRdjaeBQR37rq?usp=sharing I am sorry but I did not have any time to find some good images so it would be fab if you could add some. Keep up the great work on your site! Regards  
โดย Brittny Britton จาก ไม่ระบุชื่อ เมื่อ 22/3/2562 11:25:42  

ลำดับที่ : 0029
  GLOBAL VAPE COMPANY EMAIL LIST OF VAPE SHOPS AND VAPE WHOLESALERS AND E-LIQUID DISTRIBUTORS Global Vape Company Email List of Vape Shops and Vape Wholesalers and E-Liquid Distributors Did you know that there are over 38,000 vape companies around the world that you can contact today? Whether you run an e-liquid line or a vape wholesale business, these vape company emails can help you to reach practically all vape companies with your message. Are you tired from not making enough B2B sales to vape shops and vape wholesalers? Do you find most of your marketing to be unproductive? Do you want to take your vape business to the next level and start exploding your sales? Here is the secret sauce that has helped over 500 e-liquid brands and wholesalers from around the world since 2012! Some ejuice companies have even tried to buy us out because they felt that the accessibility of this list was putting them against a lot of competition from smaller vape companies and e-liquid brands! This hopefully helps to illustrate just how powerful this vape company email list is! HERE IS WHAT THE VAPE COMPANY EMAIL LIST CONTAINS: Vape Shops (brick-and-mortar and online) Vape Wholesalers and distributors E-Liquid Companies Vape Event Organisers Vape magazines Vape reviewers HERE ARE THE WAYS IN WHICH YOU CAN USE THIS VAPE COMPANY EMAIL LIST Promotional messages Introductory emails Guest post outreach for backlink building Much more Buy and learn more at https://bit.ly/2zcDKeX  
โดย Caitlin Keynes จาก ไม่ระบุชื่อ เมื่อ 22/3/2562 14:37:13  

ลำดับที่ : 0030
  WHY E-MAIL MARKETING IS CRUCIAL FOR YOUR VAPE BUSINESS? Having operated in the vape industry for over 8 years, we can confidently say that e-mail marketing gets the results. E-mail marketing such as plain introductory e-mails and newsletters help your vape business to get your message across to thousands of vape shops, e-liquid wholesalers and other types of vape businesses. However, in order to make an impact with your newsletter campaign, you have to have quality, verified and cleaned mailing list of vape businesses. A DEFINITIVE AND MOST COMPREHENSIVE E-MAIL LIST OF ALL VAPE SHOPS, E-LIQUID BRANDS, E-LIQUID WHOLESALERS, VAPE DISTRIBUTORS, VAPE EVENT ORGANISERS, ONLINE VAPE SHOPS, BRICK-AND-MORTAR VAPE SHOPS, VAPE MAGAZINES AND VAPE COMMUNITIES IS FINALLY HERE! Following multiple requests from our clients, our e-mail marketing team has worked hard over the past three months to bring you an e-mail list of ALL vape businesses around the world. We have combined all e-mail addresses from our vape shop databases, contacts, business cards from over 50 vape exhibitions, public domain, subscriber lists and other sources. Our entire mailing list has been scrubbed to weed out vape businesses that have gone out of business or changed their domain names to bring you a clean and verified mailing list of vape businesses around the world. Upon payment, the Vape Company E-Mail Mailing List is available as an INSTANT DOWNLOAD in a notepad .txt format that you can simply upload to your subscriber list. Then all you have to do is create a beautiful newsletter campaign and hit the send button. Our Vape Company E-Mail Mailing List has over 38,000 email addresses of brick-and-mortar vape shops, e-liquid wholesalers and distributors, online vape shops, e-liquid brands, vape event organisers, vape communities, vape magazines, vape reviewers and much more! Our team is constantly verifying and updating the Vape Company email list to bring you only the latest vape company leads. DOWNLOAD A SAMPLE OF OUR GLOBAL E-MAIL LIST OF ALL VAPE COMPANIES IN THE WORLD https://theeliquidboutique.co.uk/products/vape-company-e-mail-mailing-list  
โดย Reinaldo Vancouver จาก ไม่ระบุชื่อ เมื่อ 24/3/2562 3:37:21  

ลำดับที่ : 0031
  Hi! I wanted to ask you if you have heard of this vape seo package (https://wowitloveithaveit.com/products/extra-powerful-vape-backlinks-for-shops-seo)? I was told that many leading companies in the industry are using it with the likes of vapor dna, vape ranger, element eliquids, ie vapor, ejuices.co, marina vape and other big players. I just wanted to check whether you have used them before as I can see that you have a backlink from https://wowitloveithaveit.com so my natural assumption is that you are working with these guys. Would you recommend them? Cheers  
โดย Rene Bolduc จาก ไม่ระบุชื่อ เมื่อ 25/3/2562 5:58:19  

ลำดับที่ : 0032
  I have access to a massive network of around 10,000 CBD and Hemp related blogs. I have been using these blogs to rank vape shops and CBD sites on top of the search engines. With this gig, you will receive a guest post on each blog (I will create unique content). These links is literally all that you need to rank at the top of the search engines as far as link building goes. Here are the key features of the links: Insanely strong domain metrics: domain authority from 50 to 80!!! Do Follow and contextual links 100% permanent and indexable with the search engines 100% CBD and hemp niche related. To get started, please send me your website and up to 50 keywords you would like to rank for (one key word per line). https://www.fiverr.com/alecmonopoly/create-backlinks-on-hemp-and-cbd-blogs  
โดย Annetta Hayman จาก ไม่ระบุชื่อ เมื่อ 25/3/2562 7:09:10  

ลำดับที่ : 0033
  WHAT IS A VAPE PBN BACKLINK, AND HOW CAN IT HELP YOU MARKET YOUR E-CIGARETTE BUSINESS ONLINE? Backlinks are similar to citations found in non-fiction books. They are references to your website, made by other websites that drive traffic to your online content. The more substantive and qualitative backlinks a website has the better search results your site will receive. However, finding reputable backlinks from e-cigarette sites can be very difficult. Without qualitative references by well-respected websites your online business will suffer. Our E-Cigarette Backlink Package contains substantive, reputable backlinks that can help you improve your websites search-ability. MUST WATCH: COMPLETE GUIDE TO VAPE SEO, VAPE MARKETING & VAPE BACKLINKS https://wowitloveithaveit.com/products/extra-powerful-vape-backlinks-for-shops-seo  
โดย Vida Estevez จาก ไม่ระบุชื่อ เมื่อ 25/3/2562 8:30:00  

ลำดับที่ : 0034
  Hello For some bizarre reason, my previous message to you was not delivered according to a system generate email I have gotten back, so here goes again. It would be fab if you could acknowledge receipt. As mentioned in my previous message, I would like to contribute one of my articles on cryptocurrency regulation in the UK that I have written during the course of the past few weeks. I used to work for a couple of big law firms in London and so I have a good handle on cryptocurrency law and I thought that my article would be interesting to your readers. I am terribly sorry but I did not have much time to find royalty free images. It would be great if you could add a pretty picture to the blog post. I have saved my article inside a Word document on my Google drive: https://drive.google.com/drive/folders/1_-tVDcJS3NjR1Tz0bnXse_TebOnhf5Nm?usp=sharing I hope your readers will enjoy reading my guide. I would be most grateful if you could send me a link to the guide once you have published it! I can write a couple more articles as and when I get some more free time - it is crazy busy at work after all the festivities. Have a great day! Regards Tony  
โดย Tony จาก ไม่ระบุชื่อ เมื่อ 26/3/2562 2:25:22  

ลำดับที่ : 0035
  Hello I have tried sending you a message but I got an auto reply saying the message was not delivered so here goes again. Do let me know if you have received it this time around. I would like to contribute an article to your blog on how cryptocurrencies are reshaping the online casinos. I have used a couple of online casinos myself and personally, I found the option to pay with cryptos to be much more discrete and convenient so I decided to write this article. Hopefully, your readers will find it useful. I have saved the article in a word document on my G-Drive which you can access from here: https://drive.google.com/drive/folders/1AyeJ9Dwz_Z6ERceCNFyevgexHC5v2kj-?usp=sharing I am very sorry but I did not have the time to collect some images so please feel free to add some of your own. If you like my article, I can write a couple more as and when I get some time (it is chukka at work!). Have an awesome day! Regards Tony  
โดย Tony จาก ไม่ระบุชื่อ เมื่อ 27/3/2562 22:04:50  

ลำดับที่ : 0036
  I discovered your ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบึงมะลูวิทยา page and noticed you could have a lot more traffic. I have found that the key to running a website is making sure the visitors you are getting are interested in your subject matter. We can send you targeted traffic and we let you try it for free. Get over 1,000 targeted visitors per day to your website. Start your free trial: http://webhop.se/14rq Unsubscribe here: https://oxx.jp/2b  
โดย Joann จาก Joann เมื่อ 28/3/2562 4:02:52  

ลำดับที่ : 0037
  Hi I hope that everything goes well with you. As I promised you last week, I want to give you access to our members fashion area. We have discounts of 70% especially for our members. This VIP membership is only temporary and ends on 03-31-2019 You can visit our area here http://bit.ly/MembersItalianFashion Yours sincerely  
โดย Margie Picton จาก ไม่ระบุชื่อ เมื่อ 29/3/2562 11:10:49  

ลำดับที่ : 0038
  WHY E-MAIL MARKETING IS CRUCIAL FOR YOUR VAPE BUSINESS? Having operated in the vape industry for over 8 years, we can confidently say that e-mail marketing gets the results. E-mail marketing such as plain introductory e-mails and newsletters help your vape business to get your message across to thousands of vape shops, e-liquid wholesalers and other types of vape businesses. However, in order to make an impact with your newsletter campaign, you have to have quality, verified and cleaned mailing list of vape businesses. A DEFINITIVE AND MOST COMPREHENSIVE E-MAIL LIST OF ALL VAPE SHOPS, E-LIQUID BRANDS, E-LIQUID WHOLESALERS, VAPE DISTRIBUTORS, VAPE EVENT ORGANISERS, ONLINE VAPE SHOPS, BRICK-AND-MORTAR VAPE SHOPS, VAPE MAGAZINES AND VAPE COMMUNITIES IS FINALLY HERE! Following multiple requests from our clients, our e-mail marketing team has worked hard over the past three months to bring you an e-mail list of ALL vape businesses around the world. We have combined all e-mail addresses from our vape shop databases, contacts, business cards from over 50 vape exhibitions, public domain, subscriber lists and other sources. Our entire mailing list has been scrubbed to weed out vape businesses that have gone out of business or changed their domain names to bring you a clean and verified mailing list of vape businesses around the world. Upon payment, the Vape Company E-Mail Mailing List is available as an INSTANT DOWNLOAD in a notepad .txt format that you can simply upload to your subscriber list. Then all you have to do is create a beautiful newsletter campaign and hit the send button. Our Vape Company E-Mail Mailing List has over 38,000 email addresses of brick-and-mortar vape shops, e-liquid wholesalers and distributors, online vape shops, e-liquid brands, vape event organisers, vape communities, vape magazines, vape reviewers and much more! Our team is constantly verifying and updating the Vape Company email list to bring you only the latest vape company leads. DOWNLOAD A SAMPLE OF OUR GLOBAL E-MAIL LIST OF ALL VAPE COMPANIES IN THE WORLD https://theeliquidboutique.co.uk/products/vape-company-e-mail-mailing-list  
โดย Sophia Liversidge จาก ไม่ระบุชื่อ เมื่อ 29/3/2562 12:36:00  

ลำดับที่ : 0039
  Good Afternoon I am writing to you to introduce my freelance vape seo services. I specialise in creating quality vape-related links to rank vape-related sites on search engines such as Google. I work with 50 of the leading vape shops, e-juice brands and wholesalers and now I have decided to take the same package that we provide to clients via an agency and offer it ten times cheaper on Fiverr. Please take a look at the package and if it is of interest, please feel free to order it from https://www.fiverr.com/cryptovaper Thank you for your time. Kind regards Sergey  
โดย Cryptovaper จาก ไม่ระบุชื่อ เมื่อ 30/3/2562 17:40:44  

ลำดับที่ : 0040
  WHAT IS A VAPE PBN BACKLINK, AND HOW CAN IT HELP YOU MARKET YOUR E-CIGARETTE BUSINESS ONLINE? Backlinks are similar to citations found in non-fiction books. They are references to your website, made by other websites that drive traffic to your online content. The more substantive and qualitative backlinks a website has the better search results your site will receive. However, finding reputable backlinks from e-cigarette sites can be very difficult. Without qualitative references by well-respected websites your online business will suffer. Our E-Cigarette Backlink Package contains substantive, reputable backlinks that can help you improve your websites search-ability. MUST WATCH: COMPLETE GUIDE TO VAPE SEO, VAPE MARKETING & VAPE BACKLINKS https://wowitloveithaveit.com/products/extra-powerful-vape-backlinks-for-shops-seo  
โดย Shantell Sawers จาก ไม่ระบุชื่อ เมื่อ 30/3/2562 18:18:52  

ลำดับที่ : 0041
  Hello For some bizarre reason, my previous message to you was not delivered according to a system generate email I have gotten back, so here goes again. It would be fab if you could acknowledge receipt. As mentioned in my previous message, I would like to contribute one of my articles on cryptocurrency regulation in the UK that I have written during the course of the past few weeks. I used to work for a couple of big law firms in London and so I have a good handle on cryptocurrency law and I thought that my article would be interesting to your readers. I am terribly sorry but I did not have much time to find royalty free images. It would be great if you could add a pretty picture to the blog post. I have saved my article inside a Word document on my Google drive: https://drive.google.com/drive/folders/1_-tVDcJS3NjR1Tz0bnXse_TebOnhf5Nm?usp=sharing I hope your readers will enjoy reading my guide. I would be most grateful if you could send me a link to the guide once you have published it! I can write a couple more articles as and when I get some more free time - it is crazy busy at work after all the festivities. Have a great day! Regards Tony  
โดย Tony จาก ไม่ระบุชื่อ เมื่อ 31/3/2562 19:33:42  

ลำดับที่ : 0042
  After many requests from my clients, I have created this monthly backlinks SEO package for CBD and Hemp businesses. Essentially, the premium package contains everything that you will need to rank higher on the search engines, get more visitors and make more sales. I am working with 50 different CBD and Hemp companies and during my digital marketing journey, I have tried and tested almost every strategy under the sun and picked out the bits that work real magic and chucked them all into a dirt cheap package. Depending on the package that you order, here is what you will receive: Posts and links on CBD and Hemp blog: these will provide you with contextual and extremely powerful links that will tell the search engines that your site is very popular in this niche which will force the search engines to rank you up! Promotion of your brand/site on over 10,000 most popular forums in the world: you will receive links, direct traffic to your site and generate brand awareness. Guest posts: I will post articles on popular sites and add links to your site. Paid promotions on popular sites. Social media signals. Many more extras! https://peachesandscreams.co.uk/community/peaches/forums/881-vape-forum-new/topics/5344-i-will-create-a-tailored-monthly-vape-seo-backlinks-package  
โดย Marjorie Ingraham จาก ไม่ระบุชื่อ เมื่อ 1/4/2562 2:06:09  

ลำดับที่ : 0043
  WHY E-MAIL MARKETING IS CRUCIAL FOR YOUR VAPE BUSINESS? Having operated in the vape industry for over 8 years, we can confidently say that e-mail marketing gets the results. E-mail marketing such as plain introductory e-mails and newsletters help your vape business to get your message across to thousands of vape shops, e-liquid wholesalers and other types of vape businesses. However, in order to make an impact with your newsletter campaign, you have to have quality, verified and cleaned mailing list of vape businesses. A DEFINITIVE AND MOST COMPREHENSIVE E-MAIL LIST OF ALL VAPE SHOPS, E-LIQUID BRANDS, E-LIQUID WHOLESALERS, VAPE DISTRIBUTORS, VAPE EVENT ORGANISERS, ONLINE VAPE SHOPS, BRICK-AND-MORTAR VAPE SHOPS, VAPE MAGAZINES AND VAPE COMMUNITIES IS FINALLY HERE! Following multiple requests from our clients, our e-mail marketing team has worked hard over the past three months to bring you an e-mail list of ALL vape businesses around the world. We have combined all e-mail addresses from our vape shop databases, contacts, business cards from over 50 vape exhibitions, public domain, subscriber lists and other sources. Our entire mailing list has been scrubbed to weed out vape businesses that have gone out of business or changed their domain names to bring you a clean and verified mailing list of vape businesses around the world. Upon payment, the Vape Company E-Mail Mailing List is available as an INSTANT DOWNLOAD in a notepad .txt format that you can simply upload to your subscriber list. Then all you have to do is create a beautiful newsletter campaign and hit the send button. Our Vape Company E-Mail Mailing List has over 38,000 email addresses of brick-and-mortar vape shops, e-liquid wholesalers and distributors, online vape shops, e-liquid brands, vape event organisers, vape communities, vape magazines, vape reviewers and much more! Our team is constantly verifying and updating the Vape Company email list to bring you only the latest vape company leads. DOWNLOAD A SAMPLE OF OUR GLOBAL E-MAIL LIST OF ALL VAPE COMPANIES IN THE WORLD https://theeliquidboutique.co.uk/products/vape-company-e-mail-mailing-list  
โดย Evonne Goldfarb จาก ไม่ระบุชื่อ เมื่อ 1/4/2562 2:30:03  

ลำดับที่ : 0044
  After many requests from my clients, I have created this monthly backlinks SEO package for CBD and Hemp businesses. Essentially, the premium package contains everything that you will need to rank higher on the search engines, get more visitors and make more sales. I am working with 50 different CBD and Hemp companies and during my digital marketing journey, I have tried and tested almost every strategy under the sun and picked out the bits that work real magic and chucked them all into a dirt cheap package. Depending on the package that you order, here is what you will receive: Posts and links on CBD and Hemp blog: these will provide you with contextual and extremely powerful links that will tell the search engines that your site is very popular in this niche which will force the search engines to rank you up! Promotion of your brand/site on over 10,000 most popular forums in the world: you will receive links, direct traffic to your site and generate brand awareness. Guest posts: I will post articles on popular sites and add links to your site. Paid promotions on popular sites. Social media signals. Many more extras! https://peachesandscreams.co.uk/community/peaches/forums/881-vape-forum-new/topics/5344-i-will-create-a-tailored-monthly-vape-seo-backlinks-package  
โดย Olen Burgin จาก ไม่ระบุชื่อ เมื่อ 1/4/2562 3:18:55  

ลำดับที่ : 0045
  Hi again I have tried sending you a message on your site but I got an email saying it was not delivered so here goes again. It would be great if you could let me know if you have received my email and article. I would like to contribute an article to your blog on how cryptocurrencies are reshaping the cannabis and CBD industry. I have used a couple of CBD sites in the UK to buy CBD oil using cryptocurrency. I realised just how much of an impact cryptocurrencies will have on the cannabis industry (which is heavily regulated) and I therefore decided to write this article. Hopefully, your readers will find it useful. I have saved the article in a word document on my G-Drive which you can access from here: https://drive.google.com/drive/folders/1KDnahFgKRGeio0gPiJ61GcftlAyhZvZT?usp=sharing I am very sorry but I did not have the time to collect some images so please feel free to add some of your own. If you like my article, I can write a couple more once I get some free time (it is crazy busy at work right now after the new year). Have an awesome day! Regards Tony  
โดย Tony จาก ไม่ระบุชื่อ เมื่อ 1/4/2562 10:04:01  

ลำดับที่ : 0046
  A DEFINITIVE AND MOST COMPREHENSIVE E-MAIL LIST OF ALL VAPE SHOPS, E-LIQUID BRANDS, E-LIQUID WHOLESALERS, VAPE DISTRIBUTORS, VAPE EVENT ORGANISERS, ONLINE VAPE SHOPS, BRICK-AND-MORTAR VAPE SHOPS, VAPE MAGAZINES AND VAPE COMMUNITIES IS FINALLY HERE! Following multiple requests from our clients, our e-mail marketing team has worked hard over the past three months to bring you an e-mail list of ALL vape businesses around the world. We have combined all e-mail addresses from our vape shop databases, contacts, business cards from over 50 vape exhibitions, public domain, subscriber lists and other sources. Our entire mailing list has been scrubbed to weed out vape businesses that have gone out of business or changed their domain names to bring you a clean and verified mailing list of vape businesses around the world. Upon payment, the Vape Company E-Mail Mailing List is available as an INSTANT DOWNLOAD in a notepad .txt format that you can simply upload to your subscriber list. Then all you have to do is create a beautiful newsletter campaign and hit the send button. Our Vape Company E-Mail Mailing List has over 38,000 email addresses of brick-and-mortar vape shops, e-liquid wholesalers and distributors, online vape shops, e-liquid brands, vape event organisers, vape communities, vape magazines, vape reviewers and much more! Our team is constantly verifying and updating the Vape Company email list to bring you only the latest vape company leads. DOWNLOAD A SAMPLE OF OUR GLOBAL E-MAIL LIST OF ALL VAPE COMPANIES IN THE WORLD https://theeliquidboutique.co.uk/products/vape-company-e-mail-mailing-list  
โดย Betty Keech จาก ไม่ระบุชื่อ เมื่อ 1/4/2562 11:50:31  

ลำดับที่ : 0047
  Content marketing is extremely important for increasing your website traffic as well as your SEO rankings. Right now, the major search engines are looking at how long visitors are spending on your site to decide how to rank your site. It is extremely important to have QUALITY blog posts that are interesting to read and add value to your site. As my experience has shown, poor quality spun articles will get you nowhere. I have been involved in the vape market for the past 7 years and know pretty much everything about it, including all the major vape companies, e-juice brands, vape mods, nicotine salts, vape laws and more. With this service, I will write up articles for your blog. I recommend that you keep your article titles relatively broad instead of focusing too much on individual products. Each piece will be conversational, well-researched and fun to read. Simply send me your article titles and leave everything else to me. Frequently Asked Questions I need more than 10 articles. You can order multiple packages or I could send you a custom offer, whichever works best for you. What makes you a good writer? My knowledge of the vape industry is what gives me an unparalleled advantage over other writers who have no experience in this field. Instead of writing the bare basics about the vape market, I can also write very critical and in-depth pieces. Can you help me to come up with the topics? Absolutely. Just send me your site and tell me a bit more about your business and I will put together some prospective titles. How do I choose my blog titles? I would recommend that you do not choose very broad article titles such as what is vaping because it will be very difficult to rank this article on the search engines due to the high keyword competition. Try to stick to more specialised titles such as nicotine salts guide. Why is content important for my blog? Each piece of content or each article translates into more visitors. More quality content equals to more visitors. https://peachesandscreams.co.uk/community/peaches/forums/881-vape-forum-new/topics/5405-i-will-write-10-quality-vape-articles-for-your-blog  
โดย Gabriella Sandoval จาก ไม่ระบุชื่อ เมื่อ 2/4/2562 1:39:42  

ลำดับที่ : 0048
  We offer you the opportunity to advertise your products and services. Ciao! Look at an interesting offering for you. I can send your commercial offers or messages through feedback forms. The advantage of this method is that the messages sent through the feedback forms are included in the white list. This method increases the chance that your message will be read. Mailing is made in the same way as you received this message. Sending via Feedback Forms to any domain zones of the world. (more than 1000 domain zones.). The cost of sending 1 million messages is $ 49 instead of $ 99. All us sites that have a feedback form. (10 million messages sent) - $349 instead of $649 Domain zone .com - (12 million messages sent) - $399 instead of $699 All domain zones in Europe- (8 million messages sent) - $ 299 instead of $599 All sites in the world (25 million messages sent) - $499 instead of $999 Discounts are valid until. Feedback and warranty! Delivery report! In the process of sending messages, we do not violate the rules of GDRP. This message is created automatically use our contacts for communication. Contact us. Telegram - @FeedbackFormEU Skype – FeedbackForm2019 Email - feedbackform@make-success.com All the best  
โดย JamesBraig จาก jamesNip@gmail.com เมื่อ 4/4/2562 4:33:26  

ลำดับที่ : 0049
  Viagra For Women 2013 [url=http://ilfrc.com]viagra receta casero[/url] Ou Acheter Cialis 20 Worldwide Bentyl Levitra Price In Canada  
โดย EllVags จาก ellcoug@zmail.website เมื่อ 7/4/2562 8:47:05  

ลำดับที่ : 0050
  Viagra Venta Madrid [url=http://cheapcial20mg.com]cialis vs viagra[/url] Viagra Online France Comprar Cialis Espana Online  
โดย Matseta จาก materrock@wmaill.site เมื่อ 9/4/2562 11:06:34  

ลำดับที่ : 0051
  https://vk.com/public174978898 - ๑ๅ๊๑ ๏๎๑๋ๅ ็ํเ๊๎์๑๒โเ [url=https://vk.com/public175040258]แๅ๑๏๋เ๒ํ๛้ โ่๐๒ ๗เ๒[/url]  
โดย Monicavek จาก monikamurka1989@gmail.com เมื่อ 18/4/2562 5:34:56  

ลำดับที่ : 0052
  I want to share with all of you an incredibly easy way to make money - meet CryptoTab Browser, a great browser with the familiar Chromium interface and a cool built-in mining function. But the most important thing is that you can not only get Bitcoins, just by doing your business in the browser. You can also invite your friends and get a percentage of their income! It sounds too good to be true, but it is! Follow the link and try - http://bit.ly/2OOmu60  
โดย TylerCer จาก an.drejpop.ov111l.@gmail.com เมื่อ 19/4/2562 13:19:26  

 
 
 
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
สุดยอดนักอ่านระดับประเทศ
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
ประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
รางวัลเหรียญทองอันดับ 1
โรงเรียนขนาดใหญ่
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
และรองชนะเลิศอันดับ 1
ประกวดสื่อ E-Learning
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนขนาดใหญ่
การพัฒนาผลสอบ O-NET
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
รางวัลอื่น ๆ
 
ชุดการเรียนรู้วิชาชชีววิทยา (ว30245)
   
   
   
   
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
175 หมู่ 1 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ 0-4592-4657 โทรสาร 0-4592-4656