ระบบเลือกชุมนุมและกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา


ตรวจสอบสถานะ
เลือกชุมนุม
เลือกกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (เฉพาะ ม.1 - ม.2)
ตรวจสอบชุมนุม
ตรวจสอบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  
รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่เลือกชุมนุม
รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่เลือกกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้