ข้อมูลสถานศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลบุคลากร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  งานบริการห้องสมุด
  เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
  งานช่างครุภัณฑ์
 
 
ลิงค์ภายใน
 
ลิงค์ภายนอก
 
สถิติการใช้งาน
วันนี้ 181
เมื่อวานนี้ 350
เดือนนี้ 8218
เดือนที่แล้ว 9720
ทั้งหมด 861018
 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
เลขที่ วันที่ เรื่อง ครูที่รับผิดชอบ
1 21 พ.ย.2557 กลไกราคาในระบบตลาด ครูโชคชัย
2 21 พ.ย.2557 ใบความรู้เรื่อง ศีล ม.4 ครูโชคชัย
3 24 พ.ย.2557 ใบความรู้เรื่อง สมาธิและปัญญา ม.4 ครูโชคชัย
4 24 พ.ย.2557 แนวคิดเกี่ยวกับถิ่นกำเนิดของประเทศไทย ม.4 ครูโชคชัย
5 24 พ.ย.2557 วลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ม.4 ครูโชคชัย
6 9 ธันวาคม 2557 รูปแบบของระบบเศรษฐกิจ ครูโชคชัย
7 11 ธ.ค. 2557 ข้อสอบสาระเศรษฐศาสตร์ ม.3 ครูโชคชัย
8 18 พ.ค.2558 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ม.3 ครูโชคชัย
9 18 พ.ค.2558 ระบอบการปกครองในโลกปัจจุบัน ม.3 ครูโชคชัย
10 28 พ.ค.2558 ใบงานที่ 1 ระบอบการปกครองประชาธิปไตย ครูโชคชัย
11 16 มิ.ย.2558 ใบความรู้ที่ 2 เรื่องข้อดีข้อเสียของระบอบประชาธิปไตย ครูโชคชัย
12 25 มิ.ย.2558 ปกแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูโชคชัย
13 17 ก.ย.2558 โรงเรียนสีขาว ครูโชคชัย
14 7 ตุลาคม 2559 ลูกเสือต้านยาเสพติด  
15 20 มิถุนายน 2560 หลักการทรงงาน ร.๙ ครูโชคชัย
-      
-      
-      
-      
-      
-      
-      
-      
-      
-      
-      
 
ดาวน์โหลดคำสั่ง
 
เลขที่ วันที่ เรื่อง งานที่รับผิดชอบ
-      
-      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
สุดยอดนักอ่านระดับประเทศ
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
ประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
รางวัลเหรียญทองอันดับ 1
โรงเรียนขนาดใหญ่
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
และรองชนะเลิศอันดับ 1
ประกวดสื่อ E-Learning
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนขนาดใหญ่
การพัฒนาผลสอบ O-NET
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
รางวัลอื่น ๆ
 
ชุดการเรียนรู้วิชาชชีววิทยา (ว30245)
   
   
   
   
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
175 หมู่ 1 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ 0-4592-4657 โทรสาร 0-4592-4656