ข้อมูลสถานศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลบุคลากร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  งานบริการห้องสมุด
  เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
  งานช่างครุภัณฑ์
 
 
ลิงค์ภายใน
 
ลิงค์ภายนอก
 
สถิติการใช้งาน
วันนี้ 368
เมื่อวานนี้ 239
เดือนนี้ 6330
เดือนที่แล้ว 7302
ทั้งหมด 839297
 
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียน
          โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 175 หมู่ 1 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
ปรัชญาของโรงเรียน
          ปญฺญา นรานํ รตฺนํ (ปัญญาย่อมเป็นรัตนของนรชน)
 
คำขวัญของโรงเรียน
          ตั้งใจศึกษา เชิดชูกีฬา รักษาวินัย
 
ตราประจำโรงเรียน
แกนกลางเป็นรูปใบพลู ซึ่งมาจากคำว่า “มะลู” เป็นภาษาถิ่น (ถาษาเขมร)แปลว่า “พลู”
 
ใบพลูประกอบด้วยหนังสือ ส่วนยอดเป็นเปลวเพลิงแทนกีฬา และแสงสว่างแห่งปัญญา ซึ่งล้อมรอบด้วยรัศมีแฉก อันหมายถึงปัญญา และชื่อเสียงที่ขจรไกลไปทั่วทุกสารทิศ
 
ส่วนประกอบทั้งสองเป็นยอดพลู แทนเยาวชน การเจริญเติบโต ความก้าวหน้าที่โค้งรับกฎระเบียบ
 
สีประจำโรงเรียน เขียว - เหลือง
  สีเขียว หมายถึง ความร่มเย็น
  สีเหลือง หมายถึง ความรู้
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
สุดยอดนักอ่านระดับประเทศ
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
ประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
รางวัลเหรียญทองอันดับ 1
โรงเรียนขนาดใหญ่
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
และรองชนะเลิศอันดับ 1
ประกวดสื่อ E-Learning
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนขนาดใหญ่
การพัฒนาผลสอบ O-NET
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
รางวัลอื่น ๆ
 
ชุดการเรียนรู้วิชาชชีววิทยา (ว30245)
   
   
   
   
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
175 หมู่ 1 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ 0-4592-4657 โทรสาร 0-4592-4656