เส้นตรงสองเส้นที่ไม่ขนานกับแกน y จะขนานกันก็ต่อเมื่อความชันของเส้นตรงทั้งสองเท่ากัน
         
ชมวิดีโอ

 
จงแสดงว่าเส้นตรงที่ลากผ่านจุด A(1, 2) และ B(4, 6) ขนานกับเส้นตรงซึ่งผ่านจุด C(9, -6) และ D(6, -10)
ให้ และ เป็นความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุด AB และ CD ตามลำดับ
จาก =    
จะได้ = =
  = =
เนื่องจาก =    
ดังนั้น เส้นตรงสองเส้นนี้ขนานกัน
ชมวิดีโอ
สร้างสรรค์โดย

ทีมงานไอแม็ท
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
Resolution Support : 1024 x 768