การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง
กลับหน้าแรก

โดย เสถียร วิเชียรสาร
ครู คศ.1 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
Mobile : 085-2686154
Email : ai_Math@hotmail.com