ข้อมูลสถานศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลบุคลากร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  งานบริการห้องสมุด
  เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
  งานช่างครุภัณฑ์
 
 
ลิงค์ภายใน
 
ลิงค์ภายนอก
 
สถิติการใช้งาน
วันนี้ 293
เมื่อวานนี้ 210
เดือนนี้ 6528
เดือนที่แล้ว 10114
ทั้งหมด 849608
 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
     
 
นางนิพา แสงกล้า
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
     

นางสุภาพร คำประไพ
  นางสาวภคอร อำนวย
นางสมคิด ศิลาโชติ
     
นางสาวอรวรรณ สิมมา
นายมงคล เพประโคน
นางอัลชุลีพร ผาคำ
     
นางสุภัทรฉวี   วงศ์เจริญ
นายวรวุฒิ  ปทุมมาศ
นางสาวบุษราคัม แก้วพวง
     
นายมนตรี  สอนไชยญาติ
นางอภิชญา อ้วนคำภา

นายจีระพงษ์ ยงเพชร

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
สุดยอดนักอ่านระดับประเทศ
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
ประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
รางวัลเหรียญทองอันดับ 1
โรงเรียนขนาดใหญ่
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
และรองชนะเลิศอันดับ 1
ประกวดสื่อ E-Learning
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนขนาดใหญ่
การพัฒนาผลสอบ O-NET
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
รางวัลอื่น ๆ
 
ชุดการเรียนรู้วิชาชชีววิทยา (ว30245)
   
   
   
   
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
175 หมู่ 1 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ 0-4592-4657 โทรสาร 0-4592-4656