โรงเรียนบึงมะลูวิทยา

แผนผังที่ตั้งโรงเรียน

ที่ตั้ง : เลขที่ 175 หมู่ 1 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110 อำเภอกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110

โทรศัพท์ : 045924657 เว็บไซต์. www.blws.ac.th