แผนที่/แผนผังโรงเรียน

ที่ตั้ง : เลขที่ 175 หมู่ 1 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110 อำเภอกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110

โทรศัพท์. 045-924657 เว็บไซต์. www.blwsc.ac.th