โรงเรียนบึงมะลูวิทยา

Month: กรกฎาคม 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานครูและนักเรียน

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมครูจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยใช้ BLW Model (บทคัดย่อ)

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก

Read More