โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั่วไป

การประชุมคณะกรรมสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

🧑‍💼👩‍💼 เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเล็กโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ⛳️⛳️