โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานครูและนักเรียน

รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔

🌸💐 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบึงมะลูวิทยาทุกท่าน ที่เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร 🌼🌺