โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารการศึกษา

มอบทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา นำโดย ดร.กอบชัย โพธินาแค ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา พร้อมด้วยงานแนะแนว นำจ่ายค่าครองชีพให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ กสศ. ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑๕ คน ณ ห้องประชุมก้านพลู โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ตามระยะเวลาที่ระบบปัจจัยพื้นฐานกำหนด