ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั่วไป

มอบทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

….วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา นำโดย ดร.กอบชัย โพธินาแค ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา พร้อมด้วยงานแนะแนว นำจ่ายค่าครองชีพให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ ทุนเสมอภาคทางการศึกษา กสศ. ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๔๓ คน ณ ห้องประชุมก้านพลู โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ตามระยะเวลาที่ระบบปัจจัยพื้นฐานกำหนด