ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงาน

🌻🌻วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สังกัด สพม.ศกยส. นำโดย ผอ.ศรศรี ศรีคำ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู เข้าศึกษา ดูงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายนอก โดยมี ดร. กอบชัย โพธินาแค ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ ครูหัวหน้างาน ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาให้การต้อนรับในครั้งนี้ ⭐️⭐️

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม