โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารการศึกษา

รับมอบตัวนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา นำโดย ดร.กอบชัย โพธินาแค ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดให้มีการรับมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โดมเอนกประสงค์โรงเรียนบึงมะลูวิทยา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม