โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารการศึกษา

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ปีการศึกษา 2566

—————- ม.1 ———————

—————- ม.4 ———————

สามารถเข้าดูเพิ่มเติมได้ที่เพจโรงเรียนบึงมะลูวิทยา (คลิก)