โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมรับมอบนโยบายและจุดเน้น เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2567

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายกอบชัย โพธินาแค ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและจุดเน้น เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพครูให้พร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ โดย ดร.รัตติกร ทองเนตร ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ณ หอประชุมกันทรพิพัฒน์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตพระวิหารเข้าร่วมในการประชุมรับนโยบายฯครั้งนี้