โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั่วไป

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้เรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

💥💥 วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา นำโดย นายกอบชัย โพธินาแค ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้เรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การพัฒนางานเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น วิทยากรบรรยาย : คุณครูณัฏฐ์อัญญา ภัทราวงศ์วัฒนา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านทุ่งเลน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 บรรยายให้ความรู้ ณ หอประชุมโรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกตรงที่นี่