โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินผลการปฎิบัติงานตามข้อตกลง (PA) ปี2565

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement: PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2565 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา

ภาพกิจกรรม

วันที่ 13 ก.ย. 2565

วันที่ 14 ก.ย. 2565

วันที่ 15 ก.ย. 2565