โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมบริจาคโลหิต

ในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 โรงพยาบาลกันทรลักษ์ มาขอรับบริจาคโลหิตทุกหมู่จากคณะครู บุคลากรและนักเรียน ที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และอายุตั้งแต่ 17 ปีบริบูรณ์ จนถึงอายุ 65 ปี ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ที่ผ่านมา…

ภาพกิจกรรม