โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน

📢📢โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม “ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน CLASSROOM MEETING” ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมโรงเรียนบึงมะลูวิทยา 📣📣

ภาพกิจกรรมทั้งหมด