📢📢 ประกาศจากโรงเรียนบึงมะลูวิทยา เรื่อง การจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 🏫👩‍🎓👨‍🎓

📢📢📢 ระดับชั้นมัธยมศึ

Read more

“ผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563” โรงเรียนบึงมะลูวิทยา

ในนามคณะคณะกรรมการสถ

Read more