โรงเรียนบึงมะลูวิทยา

Month: มิถุนายน 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานครูและนักเรียน

กลุ่มบริหารงานบุคคลชุมชนและภาคีเครือข่าย ได้ดำเนินการ การตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูล เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ (คศ.4)

วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุน

Read More