📢📢 ประกาศจากโรงเรียนบึงมะลูวิทยา เรื่อง การจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 🏫👩‍🎓👨‍🎓

📢📢📢 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

📢📢📢 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4