โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ ท่านรองผู้อำนวยการคนใหม่

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบึงมะลูวิทยา  ยินดีต้อนรับ นางสาวเกวลี  ศุภเลิศ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ด้วยความยินดียิ่ง 💐💐