ข่าวประชาสัมพันธ์

สารสวนพลู “โครงการพาน้องกลับบ้าน”

วันที่ 2 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2565

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้ดำเนินงานโครงการ “พาน้องกลับบ้าน” โดยได้ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ พานักเรียนที่หลุดจากระบบการศึกษา ให้กลับมาเรียน ตามนโยบาย “พาน้องกลับมาเรียน” ของ สพฐ.