โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (1 กรกฎาคม 2565)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 กองลูกเสือ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดกิจกรรมเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2565 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาผู้คุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (ราชการที่ 6) พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยโดยได้ก่อตั้งคณะลูกเสือแห่งชาติขึ้น ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2454