โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวสารทั่วไป

กีฬาสัมพันธ์ “พระวิหารเกมส์”

วันอาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดร.วีระศักดิ์​ จันทะรัตน์​ นำคณะครู-บุคลากร​ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างคุณครูในสหวิทยาเขตพระวิหาร อ.กันทรลักษ์ ในชื่อโครงการ “กีฬาสัมพันธ์ พระวิหารเกมส์” โดยจัดแข่งขันขึ้น ณ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬา กลางวันจะเป็นการแข่งขันกีฬาและ​ภาคค่ำจะเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์​งานนี้สนุกสนานชื่นมื่นกันทุกคน จุดประสงค์ของการจัดงานกีฬาสัมพันธ์ในครั้งนี้