โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานครูและนักเรียน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ “การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสานต่อชุมชน”

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยปัญหาเป็นฐานสานต่อชุมชน เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา  เรื่อง  เอกภพ  กาแล็กซีและดาวฤกษ์   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ “การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสานต่อชุมชน”

คลิกเพื่อดูเอกสาร