โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารการศึกษา

💐ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับพี่ ม.6💐

💐ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับพี่ ม.6💐

👏ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 👏
1) นางสาวกิตติยา สินมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
– สอบติดสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารศาสตร์
– มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2) นายจักรภัทร สักกุณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
– สอบติดสาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
– มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี