โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการ

🎉🎉 วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ผู้บริหารในสหวิทยาเขตพระวิหาร ร่วมต้อนรับ ดร.กอบชัย โพธินาแค ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา อย่างเป็นทางการด้วยความปิติยินดียิ่ง 🎉🎉

รูปภาพกิจกรรม