โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานครูและนักเรียน

รางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับประเทศ

💐💐ขอแสดงความยินดีกับคุณครูพิชยาศิริ พิมพ์ทราย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กับรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับประเทศ 💐💐