โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
Uncategorized

การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

⛳️โรงเรียนบึงมะลูวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อใน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2565 สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา หรือ สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ตามลิงค์ที่แป๊ะไว้ด้านล่างเลยค่ะ

ลิงค์สมัครเข้าศึกษาต่อ ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

ม. 1 ⏩ คลิกลิงค์เพื่อเข้าสมัครเรียน ม.1

ม. 4 ⏩ คลิกลิงค์เพื่อเข้าสมัครเรียน ม.4

✅ลิงค์ดาวน์โหลดเอกสารหลักฐานการสมัคร

ม. 1 ⏩ ดาวน์โหลดเอกสาร ม.1

ม. 4 ⏩ ดาวน์โหลดเอกสาร ม.4