โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั่วไป

ทำบุญตักบาตร

…..วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา นำโดยนายศุภชัย วโรรส รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสงานบุญปริวาสกรรมวัดบ้านภูมิซรอล ณ โดมเอนกประสงค์โรงเรียนบึงมะลูวิทยา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม