โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั่วไป

ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา

📢📢 วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชาและเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป ณ โดมเอนกประสงค์โรงเรียนบึงมะลูวิทยา