ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารการศึกษา

วันรักษ์ภาษาไทย 2566

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร 🌻🌻