โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารการศึกษา

โครงการศึกษาดูงานเปรียบเทียบการจัดการศึกษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2567

การอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษ
การอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษ ระหว่างโรงเรียนบึงมะลูวิทยากับโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อำเภอเมือง จังหวัดตราด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี-ตราด ระหว่างวันที่ 20- 22 มีนาคม 2567 โครงการศึกษาดูงานเปรียบเทียบการจัดการศึกษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2567

ดูภาพกิจกรรม (เพิ่มเติม)