โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวสารทั่วไป

กิจกรรมวันสงกรานต์ 2567

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบึงมะลูวิทยา จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียนและกิจกรรมรดน้ำขอพรอดีตท่านผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบึงมะลูวิทยา เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี 2567

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >> คลิกตรงนี้ <<