โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

💥วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีนายกอบชัย โพธินาแค ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา เป็นประธานในพิธี ซึ่งพิธีไหว้ครู ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

📌 1. นักเรียนนำงานดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ครู เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และความเคารพต่อครูอาจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนให้ศิษย์เป็นคนดี

📌2. พิธีมอบเข็มและปลอกแขน แก่นักเรียนคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่