💐💐ขอแสดงความยินดีและชื่นชม 💐💐

🌷🌷 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่ได้รับรางวัล “เพชร สพม.ศก.ยส. ” และรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจำปีการศึกษานี้ทุกๆท่าน 💐💐👏👏