ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งปีนี้มีความสำคัญมาก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.วีระศักดิ์ จันทะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ พร้อมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุม โรงเรียนบึงมะลูวิทยา