โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารการศึกษาผลงานครูและนักเรียน

ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทยของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ โครงการรักษ์ภาษาไทย

📣📣🚩🚩 กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทยของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร 🚩🚩