โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีถวายพวงมาลาวันปิยะมหาราช

⭐️⭐️ วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. โรงเรียนบึงมะลูวิทยา นำโดยท่าน ดร.กอบชัย โพธินาแค ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา พร้แมด้วยรองผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มบริหารงานฯ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่กัว รัชกาลที่ ๕ “วันปิยะมหาราช” ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ⭐️⭐️

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม