โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนรับชมปรากฏการณ์ “จันทรุปราคาเต็มดวง” 8 พ.ย. 65

📢📢ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจาก ชุมนุมดาราศาสตร์โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ร่วมกับ กองการศึกษาเทศบาลกันทรลักษ์ ในวันที่ 8 พ.ย. 65 ร่วมสังเกตุการณ์ผ่านกล้องโทรทรรศน์กับปรากฏการณ์จันทรุปราคา “จันทรุปราคาเต็มดวง” กบกินอีเกิ้ง เวลาประมาณ 17.30 – 21.00 น. ณ สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ หนองกวางดีด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 🌟🌟

ชุมนุมดาราศาสตร์นำกล้องโทรทรรศน์บริการสู่ชุมชน สังเกตการณ์จันทรุปราคา….ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี