ข่าวสารทั่วไป

มอบเงินช่วยเหลือเยียวยานักเรียนที่ประสบเหตุอัคคีภัย

🌻วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษยโสธร และโรงเรียนโรงเรียนบึงมะลูวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.กอบชัย โพธินาแค ท่านรองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยานักเรียนที่ประสบเหตุอัคคีภัย ให้กับ ด.ญ.ชุติกาญจน์ สายราช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 และครอบครัว ณ โดมเอนกประสงค์โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 🌻