โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวสารทั่วไป

มอบเงินสินไหมประกันชีวิต

วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ บริษัทประกันชีวิตมอบเงินค่าสินไหมทดแทน กรณีนักเรียนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จำนวน 100,000 บาท
ผู้เสียชีวิต คือ ด.ญ.จันทกานต์ ผ่องจิตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.กอบชัย โพธินาแค เป็นผู้ส่งมอบเงินประกันชีวิตให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียน