โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารการศึกษา

ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์

ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และเหล่ากาชาติจังหวัดศรีสะเกษ มาตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๑ ราย